Znajdź aktywne elementy
i zobacz, jak organizacje pozarządowe
zmieniały Polskę
dzięki dotacjom z programu
Obywatele dla Demokracji
PRZECIWKO DYSKRYMINACJI

Eliza i Marcin byli na wieczorze filmów z cyklu „Patrzę na: uchodźcy”. Oboje wyszli z seansu niezmiernie poruszeni położeniem uchodźców. Uświadomili sobie, w jak komfortowej i uprzywilejowanej sytuacji sami się znajdują. Postanowili zrobić coś dla uchodźczyń i uchodźców. Po powrocie do domu na stronie www.uchodzcy.info znaleźli informację, jak mogą pomóc.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- ponad 20 tysięcy osób wzięło udział w pokazach filmów o sytuacji osób z grup narażonych na dyskryminację,
- powstało 129 publikacji promujących wartości demokratyczne, prawa człowieka oraz zwalczanie dyskryminacji.

PRZECIWKO DYSKRYMINACJI

Eliza i Marcin byli na wieczorze filmów z cyklu „Patrzę na: uchodźcy”. Oboje wyszli z seansu niezmiernie poruszeni położeniem uchodźców. Uświadomili sobie, w jak komfortowej i uprzywilejowanej sytuacji sami się znajdują. Postanowili zrobić coś dla uchodźczyń i uchodźców. Po powrocie do domu na stronie www.uchodzcy.info znaleźli informację, jak mogą pomóc.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- ponad 20 tysięcy osób wzięło udział w pokazach filmów o sytuacji osób z grup narażonych na dyskryminację,
- powstało 129 publikacji promujących wartości demokratyczne, prawa człowieka oraz zwalczanie dyskryminacji.

PRZECIW NIENAWIŚCI

Ania i Basia czuły się nieswojo, kiedy na murach miasta widziały graffiti wzywające do nienawiści i przemocy. Teraz część napisów zamalowano, a w wielu miejscach pojawiły się pozytywne, równościowe hasła i nawiązujące do tolerancji murale.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- zamalowano 91 nienawistnych napisów i obrazów w przestrzeni publicznej,
- w ponad 20 miejscach powstały pro-równościowe murale,
- 421 przypadków naruszenia prawa zgłoszono do prokuratury, policji i innych służb.

PRZECIW NIENAWIŚCI

Ania i Basia czuły się nieswojo, kiedy na murach miasta widziały graffiti wzywające do nienawiści i przemocy. Teraz część napisów zamalowano, a w wielu miejscach pojawiły się pozytywne, równościowe hasła i nawiązujące do tolerancji murale.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- zamalowano 91 nienawistnych napisów i obrazów w przestrzeni publicznej,
- w ponad 20 miejscach powstały pro-równościowe murale,
- 421 przypadków naruszenia prawa zgłoszono do prokuratury, policji i innych służb.

PRAWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Andrzej porusza się na wózku. Do niedawna nie mógł pójść do teatru w swoim mieście: w żadnym nie było wind ani podjazdów, a drzwi były za wąskie. Niedawno zmodernizowano jeden z teatrów: teraz można dostać się do niego na wózku i swobodnie po nim poruszać. Andrzej spełnił swoje marzenie i wybrał się z dziewczyną na spektakl.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- przeprowadzono audyt 205 projektów architektonicznych, transportowych i portali internetowych pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
- 60 organizacji pozarządowych zaangażowało się w tworzenie Społecznego Raportu Alternatywnego oceniającego realizację przez polski rząd Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
- 2 003 osoby z niepełnosprawnościami otrzymało wsparcie m.in. psychologiczne, prawne, socjalne.

PRAWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Andrzej porusza się na wózku. Do niedawna nie mógł pójść do teatru w swoim mieście: w żadnym nie było wind ani podjazdów, a drzwi były za wąskie. Niedawno zmodernizowano jeden z teatrów: teraz można dostać się do niego na wózku i swobodnie po nim poruszać. Andrzej spełnił swoje marzenie i wybrał się z dziewczyną na spektakl.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- przeprowadzono audyt 205 projektów architektonicznych, transportowych i portali internetowych pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
- 60 organizacji pozarządowych zaangażowało się w tworzenie Społecznego Raportu Alternatywnego oceniającego realizację przez polski rząd Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
- 2 003 osoby z niepełnosprawnościami otrzymało wsparcie m.in. psychologiczne, prawne, socjalne.

PRZESTRZEŃ DLA LUDZI

Park obok domu pana Wiesława przez lata był zaniedbany – chodniki nierówne, resztki trawników zaśmiecone, a stare huśtawki stały na betonie. Dziś pan Wiesław nie boi się chodzić do parku z wnukami – po konsultacjach z mieszkańcami ustawiono ławki, zadbano o trawniki i chodnik, zbudowano również nowy plac zabaw na bezpiecznych i miękkich podkładach.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- w 30 miejscowościach mieszkańcy wspólnie planowali przestrzeń,
- 116 rekomendacji obywateli weszło w życie jako zmiany w prawie lokalnym (dotyczących np. remontu parku, rozwoju ruchu pieszego) lub krajowym (dotyczących np. zmian w przepisach dla rowerzystów, uwolnienia danych meteorologicznych).

PRZESTRZEŃ DLA LUDZI

Park obok domu pana Wiesława przez lata był zaniedbany – chodniki nierówne, resztki trawników zaśmiecone, a stare huśtawki stały na betonie. Dziś pan Wiesław nie boi się chodzić do parku z wnukami – po konsultacjach z mieszkańcami ustawiono ławki, zadbano o trawniki i chodnik, zbudowano również nowy plac zabaw na bezpiecznych i miękkich podkładach.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- w 30 miejscowościach mieszkańcy wspólnie planowali przestrzeń,
- 116 rekomendacji obywateli weszło w życie jako zmiany w prawie lokalnym (dotyczących np. remontu parku, rozwoju ruchu pieszego) lub krajowym (dotyczących np. zmian w przepisach dla rowerzystów, uwolnienia danych meteorologicznych).

PRZYJAZNE ULICE

Joanna dużo chodzi po mieście ze swoją małą córką Manią. Kiedyś każdy spacer był prawdziwym torem przeszkód, ale odkąd w mieście uwzględnione zostały opinie mieszkańców, jest o wiele łatwiej. Krawężniki przy przejściach dla pieszych zostały obniżone, wydzielono ścieżki rowerowe, a samochody nie zastawiają już chodników.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- w 12 miejscowościach mieszkańcy decydowali, jak zmienić ulice, aby miasta były bardziej przyjazne pieszym i rowerzystom,
- w 160 miejscowościach przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące m.in. planowania przestrzeni, strategii rozwoju gmin, programu domu kultury.

PRZYJAZNE ULICE

Joanna dużo chodzi po mieście ze swoją małą córką Manią. Kiedyś każdy spacer był prawdziwym torem przeszkód, ale odkąd w mieście uwzględnione zostały opinie mieszkańców, jest o wiele łatwiej. Krawężniki przy przejściach dla pieszych zostały obniżone, wydzielono ścieżki rowerowe, a samochody nie zastawiają już chodników.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- w 12 miejscowościach mieszkańcy decydowali, jak zmienić ulice, aby miasta były bardziej przyjazne pieszym i rowerzystom,
- w 160 miejscowościach przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące m.in. planowania przestrzeni, strategii rozwoju gmin, programu domu kultury.

POLICJA NA STRAŻY PRAW CZŁOWIEKA

Bożena jest policjantką. Brała udział w warsztatach antydyskryminacyjnych. Dlatego teraz przyjmując zgłoszenie zawsze zwraca uwagę, czy nie wynika ono z uprzedzeń, a atak nie miał znamion przestępstwa z nienawiści.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- 6 188 policjantek i policjantów oraz strażników i strażniczek granicznych skorzystało z warsztatów antydyskryminacyjnych i uwrażliwiających,
- 36 973 osoby wzięły udział w warsztatach antydyskryminacyjnych.

POLICJA NA STRAŻY PRAW CZŁOWIEKA

Bożena jest policjantką. Brała udział w warsztatach antydyskryminacyjnych. Dlatego teraz przyjmując zgłoszenie zawsze zwraca uwagę, czy nie wynika ono z uprzedzeń, a atak nie miał znamion przestępstwa z nienawiści.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- 6 188 policjantek i policjantów oraz strażników i strażniczek granicznych skorzystało z warsztatów antydyskryminacyjnych i uwrażliwiających,
- 36 973 osoby wzięły udział w warsztatach antydyskryminacyjnych.

PRZYJAZNE SĄDY

Pan Jerzy był uczestnikiem rozprawy w sądzie. Na pierwsze posiedzenie sędzia spóźnił się prawie godzinę, a na wszystkie pytania odpowiadał opryskliwie. Podczas kolejnej rozprawy obecny był obserwator z organizacji pozarządowej. Postawa sędziego się zmieniła. Co więcej, przeprosił za swoje wcześniejsze zachowanie, tłumaczył cierpliwie etapy procesu i wyjaśniał prostymi słowami, o co chodzi w cytowanych zapisach prawnych.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- przeprowadzono obserwacje 8 226 rozpraw sądowych oraz 827 obserwacji infrastruktury sądów w całej Polsce,
301 przedstawicielek i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i prokuratury wzięło udział w warsztatach, konferencjach, spotkaniach uwrażliwiających na potrzeby osób z grup narażonych na dyskryminację.

PRZYJAZNE SĄDY

Pan Jerzy był uczestnikiem rozprawy w sądzie. Na pierwsze posiedzenie sędzia spóźnił się prawie godzinę, a na wszystkie pytania odpowiadał opryskliwie. Podczas kolejnej rozprawy obecny był obserwator z organizacji pozarządowej. Postawa sędziego się zmieniła. Co więcej, przeprosił za swoje wcześniejsze zachowanie, tłumaczył cierpliwie etapy procesu i wyjaśniał prostymi słowami, o co chodzi w cytowanych zapisach prawnych.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- przeprowadzono obserwacje 8 226 rozpraw sądowych oraz 827 obserwacji infrastruktury sądów w całej Polsce,
301 przedstawicielek i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i prokuratury wzięło udział w warsztatach, konferencjach, spotkaniach uwrażliwiających na potrzeby osób z grup narażonych na dyskryminację.

SAMODZIELNOŚĆ

Robert po przeprowadzce ze schroniska dla bezdomnych do mieszkania socjalnego miał trudności z załatwieniem wielu codziennych spraw. Dzięki pomocy pracowników schroniska pamięta o regularnym płaceniu rachunków, dba o siebie i dom. Nie grozi mu eksmisja.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- 427 osób otrzymało wsparcie w samodzielnym życiu lub przygotowaniu do niego,
- zapewniono schronienie 403 osobom.

SAMODZIELNOŚĆ

Robert po przeprowadzce ze schroniska dla bezdomnych do mieszkania socjalnego miał trudności z załatwieniem wielu codziennych spraw. Dzięki pomocy pracowników schroniska pamięta o regularnym płaceniu rachunków, dba o siebie i dom. Nie grozi mu eksmisja.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- 427 osób otrzymało wsparcie w samodzielnym życiu lub przygotowaniu do niego,
- zapewniono schronienie 403 osobom.

NOWE METODY, NOWE UMIEJĘTNOŚCI

Beata ma w swojej klasie grupkę dzieci, które często opuszczają lekcje. Nie przejawiają chęci do zabawy. Wychowawczyni zastanawia się, co dzieje się w ich domach. Czy nie doświadczają przemocy? Jak może im pomóc? Nie chce oskarżać nikogo bezpodstawnie, dlatego skorzysta z przygotowanych dla pracowników oświaty wskazówek i oceni ryzyko występowania przemocy w rodzinie. Zastanowi się, co można w tej sprawie zrobić, np. uruchomić procedurę Niebieskiej Karty.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- opracowano i/lub upowszechniono 24 nowe metody wsparcia osób narażonych na wykluczenie,
- 7 897 specjalistów podniosło swoje kompetencje w zakresie wsparcia osób narażonych na wykluczenie.

NOWE METODY, NOWE UMIEJĘTNOŚCI

Beata ma w swojej klasie grupkę dzieci, które często opuszczają lekcje. Nie przejawiają chęci do zabawy. Wychowawczyni zastanawia się, co dzieje się w ich domach. Czy nie doświadczają przemocy? Jak może im pomóc? Nie chce oskarżać nikogo bezpodstawnie, dlatego skorzysta z przygotowanych dla pracowników oświaty wskazówek i oceni ryzyko występowania przemocy w rodzinie. Zastanowi się, co można w tej sprawie zrobić, np. uruchomić procedurę Niebieskiej Karty.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- opracowano i/lub upowszechniono 24 nowe metody wsparcia osób narażonych na wykluczenie,
- 7 897 specjalistów podniosło swoje kompetencje w zakresie wsparcia osób narażonych na wykluczenie.

ZIELEŃ W MIASTACH

W parku obok domu Ali z dnia na dzień wycięto stare drzewa. Ala wzięła udział w spotkaniu poświęconym zieleni w mieście i dowiedziała się, jakie drzewa można wycinać i jak powinny być planowane takie prace. Wspólnie ze znajomymi zaangażowała się w opiekę nad pobliskim parkiem i zielenią na swoim osiedlu.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- 310 mieszkańców, samorządowców i przedstawicieli Lasów Państwowych w 31 miastach wzięło udział w spotkaniach nt. zarządzania zielenią, planowanych wycinek i nasadzeń kompensacyjnych,
- organizacje strażnicze przeprowadziły ponad 700 działań włączających mieszkańców (badania, spotkania, petycje, akcje).

ZIELEŃ W MIASTACH

W parku obok domu Ali z dnia na dzień wycięto stare drzewa. Ala wzięła udział w spotkaniu poświęconym zieleni w mieście i dowiedziała się, jakie drzewa można wycinać i jak powinny być planowane takie prace. Wspólnie ze znajomymi zaangażowała się w opiekę nad pobliskim parkiem i zielenią na swoim osiedlu.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- 310 mieszkańców, samorządowców i przedstawicieli Lasów Państwowych w 31 miastach wzięło udział w spotkaniach nt. zarządzania zielenią, planowanych wycinek i nasadzeń kompensacyjnych,
- organizacje strażnicze przeprowadziły ponad 700 działań włączających mieszkańców (badania, spotkania, petycje, akcje).

więcej informacji na www.ngofund.org.pl
więcej informacji na www.ngofund.org.pl
find more www.ngofund.org.pl
find more www.ngofund.org.pl
Program Obywatele dla Demokracji finansowany z Funduszy EOG
Program Obywatele dla Demokracji finansowany z Funduszy EOG
Citizens for Democracy programme financed by the EEA funds
Citizens for Democracy programme financed by the EEA funds