WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

77 organizacji z Polski kontynuuje lub planuje kontynuację współpracy z organizacjami z Norwegii i Islandii.
107 organizacji z Polski współpracowało ze 152 partnerami – organizacjami i instytucjami – z Norwegii i Islandii.

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

77 organizacji z Polski kontynuuje lub planuje kontynuację współpracy z organizacjami z Norwegii i Islandii.
107 organizacji z Polski współpracowało ze 152 partnerami – organizacjami i instytucjami – z Norwegii i Islandii.

WIZYTY STUDYJNE

582 osoby wzięły udział w wizytach studyjnych. 400 osób z Polski uczestniczyło w spotkaniach w Norwegii i Islandii; 182 osoby z Norwegii i Islandii przyjechały do Polski.
 
Organizacje wymieniały się doświadczeniami związanymi z działaniami partycypacyjnymi i strażniczymi, angażowaniem mieszkańców w życie publiczne i integracją mniejszości. Rozmawiano też o politykach równościowych, przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć i prawach kobiet.

WIZYTY STUDYJNE

582 osoby wzięły udział w wizytach studyjnych. 400 osób z Polski uczestniczyło w spotkaniach w Norwegii i Islandii; 182 osoby z Norwegii i Islandii przyjechały do Polski.
 
Organizacje wymieniały się doświadczeniami związanymi z działaniami partycypacyjnymi i strażniczymi, angażowaniem mieszkańców w życie publiczne i integracją mniejszości. Rozmawiano też o politykach równościowych, przeciwdziałaniu przemocy ze względu na płeć i prawach kobiet.

MĘŻCZYŹNI PRZECIWKO PRZEMOCY

W Islandii bardzo dobrze zorganizowany jest system wspierania ofiar przemocy, a w działania antyprzemocowe chętnie angażują się mężczyźni.
 
Aby poznać islandzkie doświadczenia, Fundacja Pozytywnych Zmian spotkała się z przedstawicielami kampanii ONZ HeForShe i ruchu Marsz Szmat, a także z grupą Mężczyźni biorą odpowiedzialność i organizacją Stigamot.
 
Dzięki współpracy ze Stigamot przy Fundacji zawiązała się nieformalna grupa mężczyzn działająca przeciwko przemocy - ART 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa. Grupa zorganizowała już kilka happeningów, współorganizowała bielską edycję festiwalu Scena dla twardziela oraz wystąpiła z programem artystycznym na II Kongresie Polskich Kobiet w Austrii.

MĘŻCZYŹNI PRZECIWKO PRZEMOCY

W Islandii bardzo dobrze zorganizowany jest system wspierania ofiar przemocy, a w działania antyprzemocowe chętnie angażują się mężczyźni.
 
Aby poznać islandzkie doświadczenia, Fundacja Pozytywnych Zmian spotkała się z przedstawicielami kampanii ONZ HeForShe i ruchu Marsz Szmat, a także z grupą Mężczyźni biorą odpowiedzialność i organizacją Stigamot.
 
Dzięki współpracy ze Stigamot przy Fundacji zawiązała się nieformalna grupa mężczyzn działająca przeciwko przemocy - ART 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa. Grupa zorganizowała już kilka happeningów, współorganizowała bielską edycję festiwalu Scena dla twardziela oraz wystąpiła z programem artystycznym na II Kongresie Polskich Kobiet w Austrii.

MĘŻCZYŹNI PRZECIWKO PRZEMOCY

W Islandii bardzo dobrze zorganizowany jest system wspierania ofiar przemocy, a w działania antyprzemocowe chętnie angażują się mężczyźni.
 
Aby poznać islandzkie doświadczenia, Fundacja Pozytywnych Zmian spotkała się z przedstawicielami kampanii ONZ HeForShe i ruchu Marsz Szmat, a także z grupą Mężczyźni biorą odpowiedzialność i organizacją Stigamot.
 
Dzięki współpracy ze Stigamot przy Fundacji zawiązała się nieformalna grupa mężczyzn działająca przeciwko przemocy - ART 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa. Grupa zorganizowała już kilka happeningów, współorganizowała bielską edycję festiwalu Scena dla twardziela oraz wystąpiła z programem artystycznym na II Kongresie Polskich Kobiet w Austrii.

MĘŻCZYŹNI PRZECIWKO PRZEMOCY

W Islandii bardzo dobrze zorganizowany jest system wspierania ofiar przemocy, a w działania antyprzemocowe chętnie angażują się mężczyźni.
 
Aby poznać islandzkie doświadczenia, Fundacja Pozytywnych Zmian spotkała się z przedstawicielami kampanii ONZ HeForShe i ruchu Marsz Szmat, a także z grupą Mężczyźni biorą odpowiedzialność i organizacją Stigamot.
 
Dzięki współpracy ze Stigamot przy Fundacji zawiązała się nieformalna grupa mężczyzn działająca przeciwko przemocy - ART 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa. Grupa zorganizowała już kilka happeningów, współorganizowała bielską edycję festiwalu Scena dla twardziela oraz wystąpiła z programem artystycznym na II Kongresie Polskich Kobiet w Austrii.

MĘŻCZYŹNI PRZECIWKO PRZEMOCY

W Islandii bardzo dobrze zorganizowany jest system wspierania ofiar przemocy, a w działania antyprzemocowe chętnie angażują się mężczyźni.
 
Aby poznać islandzkie doświadczenia, Fundacja Pozytywnych Zmian spotkała się z przedstawicielami kampanii ONZ HeForShe i ruchu Marsz Szmat, a także z grupą Mężczyźni biorą odpowiedzialność i organizacją Stigamot.
 
Dzięki współpracy ze Stigamot przy Fundacji zawiązała się nieformalna grupa mężczyzn działająca przeciwko przemocy - ART 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa. Grupa zorganizowała już kilka happeningów, współorganizowała bielską edycję festiwalu Scena dla twardziela oraz wystąpiła z programem artystycznym na II Kongresie Polskich Kobiet w Austrii.

MĘŻCZYŹNI PRZECIWKO PRZEMOCY

W Islandii bardzo dobrze zorganizowany jest system wspierania ofiar przemocy, a w działania antyprzemocowe chętnie angażują się mężczyźni.
 
Aby poznać islandzkie doświadczenia, Fundacja Pozytywnych Zmian spotkała się z przedstawicielami kampanii ONZ HeForShe i ruchu Marsz Szmat, a także z grupą Mężczyźni biorą odpowiedzialność i organizacją Stigamot.
 
Dzięki współpracy ze Stigamot przy Fundacji zawiązała się nieformalna grupa mężczyzn działająca przeciwko przemocy - ART 207 Artystyczna Grupa Antyprzemocowa. Grupa zorganizowała już kilka happeningów, współorganizowała bielską edycję festiwalu Scena dla twardziela oraz wystąpiła z programem artystycznym na II Kongresie Polskich Kobiet w Austrii.

Dzień z życia Julii

W Norwegii od lat działa sieć wsparcia osób z Zespołem Tourette’a prowadzona przez Norsk Tourette Forening. W Polsce jest około 10 tysięcy osób z tym zaburzeniem.
 
Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a w partnerstwie z Norsk Tourette Forening oraz przy współudziale Tourette Association z Islandii zorganizowało warsztaty, podczas których powstał scenariusz filmu opartego na doświadczeniach osób związanych z tymi organizacjami.
 
Scenariusz stał się podstawą animowanego filmu Julia, który przedstawia dzień z życia osoby z syndromem Tourette’a. Był on pokazywany na festiwalach filmów animowanych i promowany przez organizacje z Polski, Islandii i Norwegii.

Dzień z życia Julii

W Norwegii od lat działa sieć wsparcia osób z Zespołem Tourette’a prowadzona przez Norsk Tourette Forening. W Polsce jest około 10 tysięcy osób z tym zaburzeniem.
 
Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette’a w partnerstwie z Norsk Tourette Forening oraz przy współudziale Tourette Association z Islandii zorganizowało warsztaty, podczas których powstał scenariusz filmu opartego na doświadczeniach osób związanych z tymi organizacjami.
 
Scenariusz stał się podstawą animowanego filmu Julia, który przedstawia dzień z życia osoby z syndromem Tourette’a. Był on pokazywany na festiwalach filmów animowanych i promowany przez organizacje z Polski, Islandii i Norwegii.

ZRÓWNOWAŻONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W Norwegii i w krajach Europy Zachodniej coraz większą rolę odgrywają zrównoważone zamówienia publiczne, w których pod uwagę bierze się na przykład zatrudnienie osób narażonych na wykluczenie czy mniejszą ingerencję w środowisko naturalne.
 
Fundacja CentrumCSR na podstawie doświadczeń norweskiej organizacji Ethical Trading Initiative przygotowała publikację na temat zrównoważonych zamówień w praktyce.
 
Wykorzystywała ją do promocji tej idei podczas okrągłych stołów, które odbyły się w 5 miastach w Polsce oraz podczas 39 indywidualnych spotkań rzeczniczych (m.in. w uczelniach wyższych, spółkach miejskich urzędach marszałkowskich).

ZRÓWNOWAŻONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W Norwegii i w krajach Europy Zachodniej coraz większą rolę odgrywają zrównoważone zamówienia publiczne, w których pod uwagę bierze się na przykład zatrudnienie osób narażonych na wykluczenie czy mniejszą ingerencję w środowisko naturalne.
 
Fundacja CentrumCSR na podstawie doświadczeń norweskiej organizacji Ethical Trading Initiative przygotowała publikację na temat zrównoważonych zamówień w praktyce.
 
Wykorzystywała ją do promocji tej idei podczas okrągłych stołów, które odbyły się w 5 miastach w Polsce oraz podczas 39 indywidualnych spotkań rzeczniczych (m.in. w uczelniach wyższych, spółkach miejskich urzędach marszałkowskich).

więcej informacji na www.ngofund.org.pl
więcej informacji na www.ngofund.org.pl
find more www.ngofund.org.pl
find more www.ngofund.org.pl
Program Obywatele dla Demokracji finansowany z Funduszy EOG
Program Obywatele dla Demokracji finansowany z Funduszy EOG
Citizens for Democracy programme financed by the EEA funds
Citizens for Democracy programme financed by the EEA funds