WZMOCNIENIE KOBIET I DZIEWCZĄT

Ewa i Justyna poznały się w domu dziecka. Bardzo lubią śpiewać. Na obozie rockowym nauczyły się grać na gitarach. Dzięki wspólnym występom dziewczęta zagrożone wykluczeniem społecznym mogły się zintegrować i wzmocnić poczucie własnej wartości.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- 412 kobiet i dziewcząt wzięło udział w warsztatach asertywności i samoobrony WenDo,
- podjęto 20 inicjatyw służących przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet.

WZMOCNIENIE KOBIET I DZIEWCZĄT

Ewa i Justyna poznały się w domu dziecka. Bardzo lubią śpiewać. Na obozie rockowym nauczyły się grać na gitarach. Dzięki wspólnym występom dziewczęta zagrożone wykluczeniem społecznym mogły się zintegrować i wzmocnić poczucie własnej wartości.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- 412 kobiet i dziewcząt wzięło udział w warsztatach asertywności i samoobrony WenDo,
- podjęto 20 inicjatyw służących przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet.

AKTYWNI SENIORZY

Pani Adela po przejściu na emeryturę szukała ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Ostatnio dowiedziała się, że w jej miejscowości powstała specjalna oferta dla seniorów – chodzi na basen i bierze udział w zajęciach na uniwersytecie trzeciego wieku. Dzięki nowemu gminnemu programowi ma także zintegrowaną opiekę medyczną i społeczną, co oznacza, że osoby udzielające jej wsparcia ściśle ze sobą współpracują.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- 13 rad seniorów zajmowało się projektowaniem przestrzeni przyjaznej seniorom, edukacją obywatelską, diagnozą potrzeb swojej grupy wiekowej oraz uruchomieniem klubów seniora,
- 1 731 seniorów i seniorek otrzymało wsparcie m.in. psychologiczne, prawne, socjalne.

AKTYWNI SENIORZY

Pani Adela po przejściu na emeryturę szukała ciekawych pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Ostatnio dowiedziała się, że w jej miejscowości powstała specjalna oferta dla seniorów – chodzi na basen i bierze udział w zajęciach na uniwersytecie trzeciego wieku. Dzięki nowemu gminnemu programowi ma także zintegrowaną opiekę medyczną i społeczną, co oznacza, że osoby udzielające jej wsparcia ściśle ze sobą współpracują.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- 13 rad seniorów zajmowało się projektowaniem przestrzeni przyjaznej seniorom, edukacją obywatelską, diagnozą potrzeb swojej grupy wiekowej oraz uruchomieniem klubów seniora,
- 1 731 seniorów i seniorek otrzymało wsparcie m.in. psychologiczne, prawne, socjalne.

SAMOPOMOC

Helena bardzo lubi swój ogród. Co roku z owoców i warzyw robiła wyśmienite przetwory. Ostatnio choruje i nie ma już tyle siły, aby dbać o grządki. Od koleżanki dowiedziała się o banku czasu, w którym można uzyskać pomoc oferując w zamian swój czas i umiejętności. Skontaktowała się z Krzyśkiem i Piotrem, którzy chętnie zajęli się pracami ogrodowymi. W zamian Helena przygotowuje dla nich przetwory.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- w samopomoc i samoorganizację oraz działania na rzecz społeczności lokalnej zaangażowało się 1 301 osób.

SAMOPOMOC

Helena bardzo lubi swój ogród. Co roku z owoców i warzyw robiła wyśmienite przetwory. Ostatnio choruje i nie ma już tyle siły, aby dbać o grządki. Od koleżanki dowiedziała się o banku czasu, w którym można uzyskać pomoc oferując w zamian swój czas i umiejętności. Skontaktowała się z Krzyśkiem i Piotrem, którzy chętnie zajęli się pracami ogrodowymi. W zamian Helena przygotowuje dla nich przetwory.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- w samopomoc i samoorganizację oraz działania na rzecz społeczności lokalnej zaangażowało się 1 301 osób.

OCHRONA PRZYRODY

Helena i Lucyna przez rok codziennie odbywały spacery badawcze po puszczy oraz liczyły zagrożone gatunki roślin i zwierząt. Spisały wnioski, które przekazały instytucjom zajmującym się ochroną przyrody.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- organizacje pozarządowe przygotowały 114 ekspertyz i opracowań przyrodniczych. Dzięki temu m.in. zwiększona została powierzchnia ścisłej ochrony przyrody w trzech parkach narodowych,
- przeprowadzono ponad 1 000 terenowych obserwacji zagrożonych gatunków i obiektów przyrodniczych.

OCHRONA PRZYRODY

Helena i Lucyna przez rok codziennie odbywały spacery badawcze po puszczy oraz liczyły zagrożone gatunki roślin i zwierząt. Spisały wnioski, które przekazały instytucjom zajmującym się ochroną przyrody.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- organizacje pozarządowe przygotowały 114 ekspertyz i opracowań przyrodniczych. Dzięki temu m.in. zwiększona została powierzchnia ścisłej ochrony przyrody w trzech parkach narodowych,
- przeprowadzono ponad 1 000 terenowych obserwacji zagrożonych gatunków i obiektów przyrodniczych.

PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

Artur chce sporządzić testament, jednak stan zdrowia nie pozwala mu pójść do najbliższego punktu poradnictwa. Skorzystał z mobilnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, telefonicznie umówiony doradca odwiedził go w domu i pomógł rozwiązać problem.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- 19 387 osób skorzystało z porad prawnych i obywatelskich (w tym mobilnych i zdalnych).

PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

Artur chce sporządzić testament, jednak stan zdrowia nie pozwala mu pójść do najbliższego punktu poradnictwa. Skorzystał z mobilnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, telefonicznie umówiony doradca odwiedził go w domu i pomógł rozwiązać problem.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- 19 387 osób skorzystało z porad prawnych i obywatelskich (w tym mobilnych i zdalnych).

PRAWA KONSUMENTA

Jan miał polecieć na wczasy samolotem. Jednak jego lot został odwołany, a on sam nie uzyskał pomocy od linii lotniczych. Złożył skargę, a po tym, jak nie dostał na nią odpowiedzi, wystąpił na drogę sądową. Organizacja zajmująca się ochroną praw konsumentów udzieliła mu wsparcia: doszło do mediacji i rozwiązania sporu.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- organizacje konsumenckie przeanalizowały ponad 1 500 skarg,
- w ponad 60 sprawach rozpoczęto mediacje w sporach pomiędzy konsumentami a dostawcami usług.

PRAWA KONSUMENTA

Jan miał polecieć na wczasy samolotem. Jednak jego lot został odwołany, a on sam nie uzyskał pomocy od linii lotniczych. Złożył skargę, a po tym, jak nie dostał na nią odpowiedzi, wystąpił na drogę sądową. Organizacja zajmująca się ochroną praw konsumentów udzieliła mu wsparcia: doszło do mediacji i rozwiązania sporu.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- organizacje konsumenckie przeanalizowały ponad 1 500 skarg,
- w ponad 60 sprawach rozpoczęto mediacje w sporach pomiędzy konsumentami a dostawcami usług.

PRAWA OSÓB LGBT

Agata z Magdą oraz Jacek z Adamem dostrzegają, że w ostatnich latach o sytuacji i prawach osób nieheteroseksualnych mówi się coraz częściej. Wreszcie czują, że ich problemy i potrzeby są dla kogoś ważne. Zaczęto poruszać tematy, którym do tej pory nie poświęcono dostatecznie dużo uwagi, jak np. prawo do małżeństw jednopłciowych (równość małżeńska), sytuacja prawno-społeczna tęczowych rodzin.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- zrealizowano 16 inicjatyw, które w całości poświęcone były przeciwdziałaniu dyskryminacji osób nieheteroseksualnych.

PRAWA OSÓB LGBT

Agata z Magdą oraz Jacek z Adamem dostrzegają, że w ostatnich latach o sytuacji i prawach osób nieheteroseksualnych mówi się coraz częściej. Wreszcie czują, że ich problemy i potrzeby są dla kogoś ważne. Zaczęto poruszać tematy, którym do tej pory nie poświęcono dostatecznie dużo uwagi, jak np. prawo do małżeństw jednopłciowych (równość małżeńska), sytuacja prawno-społeczna tęczowych rodzin.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- zrealizowano 16 inicjatyw, które w całości poświęcone były przeciwdziałaniu dyskryminacji osób nieheteroseksualnych.

więcej informacji na www.ngofund.org.pl
więcej informacji na www.ngofund.org.pl
find more www.ngofund.org.pl
find more www.ngofund.org.pl
Program Obywatele dla Demokracji finansowany z Funduszy EOG
Program Obywatele dla Demokracji finansowany z Funduszy EOG
Citizens for Democracy programme financed by the EEA funds
Citizens for Democracy programme financed by the EEA funds