image

od listopada 2013 do kwietnia 2016 zrealizowano 617 projektów na łączną kwotę 131 mln zł

image

w realizację projektu zaangażowanych było 667 polskich organizacji pozarządowych (liderzy i ich partnerzy)

image

działania prowadzone były w 773 miejscowościach
146 projektów miało zasięg ogólnopolski

image

partnerami w projektach było ponad 497 podmiotów
408 z Polski (organizacje, instytucje, firmy),
72 z Norwegii i Islandii oraz 17 z innych krajów

image

podjęto 244 inicjatywy służące zwiększeniu aktywności obywateli w życiu publicznym, w których uczestniczyło 56 599 osób

image

pomoc w radzeniu sobie z problemami życiowymi uzyskało 42 489 osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem

image

działania kontrolne i rzecznicze zaowocowały wprowadzeniem 122 zmian w przepisach prawnych, w politykach publicznych, w praktyce funkcjonowania instytucji publicznych

image

402 organizacje dzięki zrealizowanym działaniom wzmocniły swoją pozycję i podniosły kompetencje

image

w wyniku podjętych interwencji usunięto około 300 stron internetowych oraz ponad 11 000 nienawistnych wpisów w sieci

więcej informacji na www.ngofund.org.pl
więcej informacji na www.ngofund.org.pl
find more www.ngofund.org.pl
find more www.ngofund.org.pl
Program Obywatele dla Demokracji finansowany z Funduszy EOG
Program Obywatele dla Demokracji finansowany z Funduszy EOG
Citizens for Democracy programme financed by the EEA funds
Citizens for Democracy programme financed by the EEA funds