ŻYWE BIBLIOTEKI

Tomek przyszedł do biblioteki, ale nie wypożyczał książek, nie korzystał też z komputera. Pierwszy raz w życiu spotkał się z „Żywymi Książkami”: Romem, osobą homoseksualną i wyznawczynią islamu. Opowieści tych osób zachęciły go do poznania problemu dyskryminacji w Polsce.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- zorganizowano 42 spotkania z „Żywymi Bibliotekami” w 40 miejscowościach w całej Polsce,
- opracowano 59 raportów diagnozujących skalę i specyfikę problemu dyskryminacji w Polsce.

ŻYWE BIBLIOTEKI

Tomek przyszedł do biblioteki, ale nie wypożyczał książek, nie korzystał też z komputera. Pierwszy raz w życiu spotkał się z „Żywymi Książkami”: Romem, osobą homoseksualną i wyznawczynią islamu. Opowieści tych osób zachęciły go do poznania problemu dyskryminacji w Polsce.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- zorganizowano 42 spotkania z „Żywymi Bibliotekami” w 40 miejscowościach w całej Polsce,
- opracowano 59 raportów diagnozujących skalę i specyfikę problemu dyskryminacji w Polsce.

DLA UCHODŹCÓW

Chava i Masza są w Polsce od kilku miesięcy, ale miały niewiele okazji, by poznać polskich rówieśników poza szkołą. Dzięki wspólnej zabawie podczas Dnia Małego Uchodźcy zaprzyjaźniły się z polskimi sąsiadami.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- zrealizowano 33 inicjatywy wsparcia uchodźców,
- 11 z nich dotyczyło wsparcia i integracji dzieci uchodźczych.

DLA UCHODŹCÓW

Chava i Masza są w Polsce od kilku miesięcy, ale miały niewiele okazji, by poznać polskich rówieśników poza szkołą. Dzięki wspólnej zabawie podczas Dnia Małego Uchodźcy zaprzyjaźniły się z polskimi sąsiadami.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- zrealizowano 33 inicjatywy wsparcia uchodźców,
- 11 z nich dotyczyło wsparcia i integracji dzieci uchodźczych.

OTWARTE GMINY

W miejscowości, w której mieszka pan Andrzej, urząd gminy chciał zorganizować duże zawody sportowe. Nie ujawnił jednak, ile będą one kosztowały i skąd weźmie na te zawody pieniądze. Pan Andrzej zainteresował się tym tematem - zaczął chodzić na posiedzenia rady gminy, nagrywał je i zamieszczał nagrania w internecie. Teraz wie, jak funkcjonuje budżet gminy. Po dyskusji z mieszkańcami rada zdecydowała, że transmisje z jej posiedzeń będą zamieszczane na stronach urzędu, aby wszyscy zainteresowani mogli się zapoznać ze sprawami ważnymi dla lokalnej społeczności.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- w 125 miejscowościach monitorowano sprawy ważne dla lokalnych społeczności,
- 6 814 instytucji poddano kontroli i dzięki temu wprowadzono 122 różnego rodzaju zmiany, zarówno w przepisach prawnych, jak i praktyce funkcjonowania tych instytucji.

OTWARTE GMINY

W miejscowości, w której mieszka pan Andrzej, urząd gminy chciał zorganizować duże zawody sportowe. Nie ujawnił jednak, ile będą one kosztowały i skąd weźmie na te zawody pieniądze. Pan Andrzej zainteresował się tym tematem - zaczął chodzić na posiedzenia rady gminy, nagrywał je i zamieszczał nagrania w internecie. Teraz wie, jak funkcjonuje budżet gminy. Po dyskusji z mieszkańcami rada zdecydowała, że transmisje z jej posiedzeń będą zamieszczane na stronach urzędu, aby wszyscy zainteresowani mogli się zapoznać ze sprawami ważnymi dla lokalnej społeczności.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- w 125 miejscowościach monitorowano sprawy ważne dla lokalnych społeczności,
- 6 814 instytucji poddano kontroli i dzięki temu wprowadzono 122 różnego rodzaju zmiany, zarówno w przepisach prawnych, jak i praktyce funkcjonowania tych instytucji.

WSPARCIE SPECJALISTÓW

Zachowanie Karoliny uległo niepokojącej zmianie. Jej bliscy martwili się, bo nie zgadzała się na wizytę u lekarza. Zorganizowali więc spotkanie, w którym udział wzięła Karolina z całą rodziną, jej przyjaciółka oraz zespół terapeutyczny, który przyjechał do ich miejscowości. Dzięki rozmowom w zaufanym gronie Karolina zdecydowała się na leczenie.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- 7 340 osób otrzymało wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne,
- 20 162 osoby skorzystały z pomocy różnych specjalistów (lekarzy, rehabilitantów, ekspertów z zakresu komunikacji niewerbalnej, praw człowieka itd.).

WSPARCIE SPECJALISTÓW

Zachowanie Karoliny uległo niepokojącej zmianie. Jej bliscy martwili się, bo nie zgadzała się na wizytę u lekarza. Zorganizowali więc spotkanie, w którym udział wzięła Karolina z całą rodziną, jej przyjaciółka oraz zespół terapeutyczny, który przyjechał do ich miejscowości. Dzięki rozmowom w zaufanym gronie Karolina zdecydowała się na leczenie.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- 7 340 osób otrzymało wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne,
- 20 162 osoby skorzystały z pomocy różnych specjalistów (lekarzy, rehabilitantów, ekspertów z zakresu komunikacji niewerbalnej, praw człowieka itd.).

WALKA ZE SMOGIEM

W miejscowości, w której mieszka Asia, nie ma centralnego ogrzewania. Większość jej sąsiadów ogrzewa mieszkania starymi piecami kaflowymi. Asia źle się czuła jesienią i zimą, często bolała ją głowa i męczył duszący kaszel. Ostatnio w jej mieście coraz częściej mówi się o smogu, a samorząd wspólnie z dostawcami energii finansuje mieszkańcom wymianę starych pieców. Asia już swój wymieniła i nakłania do tego sąsiadów.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- ponad 9 000 osób podpisało się pod apelem do Ministra Środowiska o obniżenie progów alarmowych i progów informowania o zanieczyszczeniu powietrza,
2 567 monitorowanych instytucji podjęło współpracę z organizacjami lub reagowało na działania przez nie prowadzone.

WALKA ZE SMOGIEM

W miejscowości, w której mieszka Asia, nie ma centralnego ogrzewania. Większość jej sąsiadów ogrzewa mieszkania starymi piecami kaflowymi. Asia źle się czuła jesienią i zimą, często bolała ją głowa i męczył duszący kaszel. Ostatnio w jej mieście coraz częściej mówi się o smogu, a samorząd wspólnie z dostawcami energii finansuje mieszkańcom wymianę starych pieców. Asia już swój wymieniła i nakłania do tego sąsiadów.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- ponad 9 000 osób podpisało się pod apelem do Ministra Środowiska o obniżenie progów alarmowych i progów informowania o zanieczyszczeniu powietrza,
2 567 monitorowanych instytucji podjęło współpracę z organizacjami lub reagowało na działania przez nie prowadzone.

WALKA ZE SMOGIEM

W miejscowości, w której mieszka Asia, nie ma centralnego ogrzewania. Większość jej sąsiadów ogrzewa mieszkania starymi piecami kaflowymi. Asia źle się czuła jesienią i zimą, często bolała ją głowa i męczył duszący kaszel. Ostatnio w jej mieście coraz częściej mówi się o smogu, a samorząd wspólnie z dostawcami energii finansuje mieszkańcom wymianę starych pieców. Asia już swój wymieniła i nakłania do tego sąsiadów.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- ponad 9 000 osób podpisało się pod apelem do Ministra Środowiska o obniżenie progów alarmowych i progów informowania o zanieczyszczeniu powietrza,
2 567 monitorowanych instytucji podjęło współpracę z organizacjami lub reagowało na działania przez nie prowadzone.

SZKOŁA BEZ DYSKRYMINACJI

Dla Michała, wychowawcy klasy VIc ważne jest, by nikt z grona uczennic i uczniów nie był gorzej traktowany z powodu statusu materialnego, koloru skóry czy poziomu sprawności. Michał dba, by na lekcjach nie powielano krzywdzących stereotypów, np. na temat kobiet i dziewczynek. Zaangażował się w tworzenie Kodeksu Równego Traktowania w swojej szkole i wie, jak należy zareagować, gdyby któryś z jego podopiecznych został gorzej potraktowany.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- 4 477 nauczycieli i nauczycielek dowiedziało się, jak radzić sobie z przypadkami dyskryminacji,
- 14 290 uczennic i uczniów wzięło udział w warsztatach antydyskryminacyjnych.

SZKOŁA BEZ DYSKRYMINACJI

Dla Michała, wychowawcy klasy VIc ważne jest, by nikt z grona uczennic i uczniów nie był gorzej traktowany z powodu statusu materialnego, koloru skóry czy poziomu sprawności. Michał dba, by na lekcjach nie powielano krzywdzących stereotypów, np. na temat kobiet i dziewczynek. Zaangażował się w tworzenie Kodeksu Równego Traktowania w swojej szkole i wie, jak należy zareagować, gdyby któryś z jego podopiecznych został gorzej potraktowany.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- 4 477 nauczycieli i nauczycielek dowiedziało się, jak radzić sobie z przypadkami dyskryminacji,
- 14 290 uczennic i uczniów wzięło udział w warsztatach antydyskryminacyjnych.

SZPITAL PRZYJAZNY PACJENTOM

Janka jest w ciąży. Od swoich koleżanek usłyszała wiele niepokojących historii o porodach w szpitalach. Dowiedziała się jednak, że w niektórych obowiązują standardy opieki okołoporodowej. Janka wybrała właśnie taki szpital i może razem ze swoją położną ustalić plan porodu, a na sali porodowej skorzystać z drabinek, piłki i wanny.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- w 454 placówkach ginekologiczno-położniczych zbadano dostępność opieki medycznej dla kobiet w ciąży. Przeprowadzono audyty społeczne 20 oddziałów ginekologiczno-położniczych,
- 3 349 osób zaangażowało się w ocenę placówek leczących pacjentów z chorobami nowotworowymi,
- regularnie sprawdzano długość kolejek do badań obrazowych w 20 miastach w Polsce.

SZPITAL PRZYJAZNY PACJENTOM

Janka jest w ciąży. Od swoich koleżanek usłyszała wiele niepokojących historii o porodach w szpitalach. Dowiedziała się jednak, że w niektórych obowiązują standardy opieki okołoporodowej. Janka wybrała właśnie taki szpital i może razem ze swoją położną ustalić plan porodu, a na sali porodowej skorzystać z drabinek, piłki i wanny.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- w 454 placówkach ginekologiczno-położniczych zbadano dostępność opieki medycznej dla kobiet w ciąży. Przeprowadzono audyty społeczne 20 oddziałów ginekologiczno-położniczych,
- 3 349 osób zaangażowało się w ocenę placówek leczących pacjentów z chorobami nowotworowymi,
- regularnie sprawdzano długość kolejek do badań obrazowych w 20 miastach w Polsce.

WOLONTARIAT

Andrzej mieszka w ośrodku dla osób z uzależnieniami. Nie jest jeszcze gotowy, by zacząć pracować. Ma dużo wolnego czasu. Dołączył więc do programu wolontariatu we współpracującym z ośrodkiem banku żywności. Po szkoleniu bierze udział w zbiórkach żywności oraz jej dystrybucji. Ma nowych przyjaciół, zdobył nowe umiejętności, a jego praca służy innym.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- wolontariuszami zostało 860 osób narażonych na wykluczenie.

WOLONTARIAT

Andrzej mieszka w ośrodku dla osób z uzależnieniami. Nie jest jeszcze gotowy, by zacząć pracować. Ma dużo wolnego czasu. Dołączył więc do programu wolontariatu we współpracującym z ośrodkiem banku żywności. Po szkoleniu bierze udział w zbiórkach żywności oraz jej dystrybucji. Ma nowych przyjaciół, zdobył nowe umiejętności, a jego praca służy innym.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- wolontariuszami zostało 860 osób narażonych na wykluczenie.

NA STRAŻY PRAW ZWIERZĄT

Azor był przykuty łańcuchem do stodoły i nie był z niego spuszczany. Często nie miał w misce nawet wody. Jego losem zainteresowali się wolontariusze: dziś Azor mieszka u pani Anny i traktowany jest jak członek rodziny. Jego poprzedni właściciele odbywają wyroki więzienia za znęcanie się nad zwierzętami.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- sprawdzono 349 sądów, prokuratur i komend policji, w jaki sposób prowadzą sprawy o znęcanie się nad zwierzętami,
- zmonitorowano wszystkie (2 478) gminy w Polsce kątem tego, jak traktowane są zwierzęta bezdomne.

NA STRAŻY PRAW ZWIERZĄT

Azor był przykuty łańcuchem do stodoły i nie był z niego spuszczany. Często nie miał w misce nawet wody. Jego losem zainteresowali się wolontariusze: dziś Azor mieszka u pani Anny i traktowany jest jak członek rodziny. Jego poprzedni właściciele odbywają wyroki więzienia za znęcanie się nad zwierzętami.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- sprawdzono 349 sądów, prokuratur i komend policji, w jaki sposób prowadzą sprawy o znęcanie się nad zwierzętami,
- zmonitorowano wszystkie (2 478) gminy w Polsce kątem tego, jak traktowane są zwierzęta bezdomne.

MIESZKAŃCY DECYDUJĄ

Marta ćwiczy na nowej siłowni plenerowej blisko swojego domu. Siłownia to jej pomysł, który razem z sąsiadami zgłosiła do budżetu partycypacyjnego. Potem zaś na spotkaniach konsultacyjnych przekonała innych mieszkańców do swojego pomysłu.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- w 17 miejscowościach mieszkańcy współdecydowali o wydatkach miasta lub gminy w ramach budżetów partycypacyjnych,
- w 83 miejscowościach mieszkańcy brali udział w tworzeniu strategii gmin i publicznych instytucji (np. domów kultury).

MIESZKAŃCY DECYDUJĄ

Marta ćwiczy na nowej siłowni plenerowej blisko swojego domu. Siłownia to jej pomysł, który razem z sąsiadami zgłosiła do budżetu partycypacyjnego. Potem zaś na spotkaniach konsultacyjnych przekonała innych mieszkańców do swojego pomysłu.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
- w 17 miejscowościach mieszkańcy współdecydowali o wydatkach miasta lub gminy w ramach budżetów partycypacyjnych,
- w 83 miejscowościach mieszkańcy brali udział w tworzeniu strategii gmin i publicznych instytucji (np. domów kultury).

więcej informacji na www.ngofund.org.pl
więcej informacji na www.ngofund.org.pl
find more www.ngofund.org.pl
find more www.ngofund.org.pl
Program Obywatele dla Demokracji finansowany z Funduszy EOG
Program Obywatele dla Demokracji finansowany z Funduszy EOG
Citizens for Democracy programme financed by the EEA funds
Citizens for Democracy programme financed by the EEA funds