Miasto – zieleń

ZIELEŃ W MIASTACH

W parku obok domu Ali z dnia na dzień wycięto stare drzewa. Ala wzięła udział w spotkaniu poświęconym zieleni w mieście i dowiedziała się, jakie drzewa można wycinać i jak powinny być planowane takie prace. Wspólnie ze znajomymi zaangażowała się w opiekę nad pobliskim parkiem i zielenią na swoim osiedlu.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
310 mieszkańców, samorządowców i przedstawicieli Lasów Państwowych w 31 miastach wzięło udział w spotkaniach nt. zarządzania zielenią, planowanych wycinek i nasadzeń kompensacyjnych,
– organizacje strażnicze przeprowadziły ponad 700 działań włączających mieszkańców (badania, spotkania, petycje, akcje).

Miasto – szkolenie

NOWE METODY, NOWE UMIEJĘTNOŚCI

Beata ma w swojej klasie grupkę dzieci, które często opuszczają lekcje. Nie przejawiają chęci do zabawy. Wychowawczyni zastanawia się, co dzieje się w ich domach. Czy nie doświadczają przemocy? Jak może im pomóc? Nie chce oskarżać nikogo bezpodstawnie, dlatego skorzysta z przygotowanych dla pracowników oświaty wskazówek i oceni ryzyko występowania przemocy w rodzinie. Zastanowi się, co można w tej sprawie zrobić, np. uruchomić procedurę Niebieskiej Karty.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
– opracowano i/lub upowszechniono 24 nowe metody wsparcia osób narażonych na wykluczenie,
7 897 specjalistów podniosło swoje kompetencje w zakresie wsparcia osób narażonych na wykluczenie.

Miasto – schronienie

SAMODZIELNOŚĆ

Robert po przeprowadzce ze schroniska dla bezdomnych do mieszkania socjalnego miał trudności z załatwieniem wielu codziennych spraw. Dzięki pomocy pracowników schroniska pamięta o regularnym płaceniu rachunków, dba o siebie i dom. Nie grozi mu eksmisja.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
427 osób otrzymało wsparcie w samodzielnym życiu lub przygotowaniu do niego,
– zapewniono schronienie 403 osobom.

Miasto – sąd

PRZYJAZNE SĄDY

Pan Jerzy był uczestnikiem rozprawy w sądzie. Na pierwsze posiedzenie sędzia spóźnił się prawie godzinę, a na wszystkie pytania odpowiadał opryskliwie. Podczas kolejnej rozprawy obecny był obserwator z organizacji pozarządowej. Postawa sędziego się zmieniła. Co więcej, przeprosił za swoje wcześniejsze zachowanie, tłumaczył cierpliwie etapy procesu i wyjaśniał prostymi słowami, o co chodzi w cytowanych zapisach prawnych.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
– przeprowadzono obserwacje 8 226 rozpraw sądowych oraz 827 obserwacji infrastruktury sądów w całej Polsce,
– 301 przedstawicielek i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i prokuratury wzięło udział w warsztatach, konferencjach, spotkaniach uwrażliwiających na potrzeby osób z grup narażonych na dyskryminację.

Miasto – policjantka

POLICJA NA STRAŻY PRAW CZŁOWIEKA

Bożena jest policjantką. Brała udział w warsztatach antydyskryminacyjnych. Dlatego teraz przyjmując zgłoszenie zawsze zwraca uwagę, czy nie wynika ono z uprzedzeń, a atak nie miał znamion przestępstwa z nienawiści.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
6 188 policjantek i policjantów oraz strażników i strażniczek granicznych skorzystało z warsztatów antydyskryminacyjnych i uwrażliwiających,
36 973 osoby wzięły udział w warsztatach antydyskryminacyjnych.

Miasto – piesi

PRZYJAZNE ULICE

Joanna dużo chodzi po mieście ze swoją małą córką Manią. Kiedyś każdy spacer był prawdziwym torem przeszkód, ale odkąd w mieście uwzględnione zostały opinie mieszkańców, jest o wiele łatwiej. Krawężniki przy przejściach dla pieszych zostały obniżone, wydzielono ścieżki rowerowe, a samochody nie zastawiają już chodników.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
– w 12 miejscowościach mieszkańcy decydowali, jak zmienić ulice, aby miasta były bardziej przyjazne pieszym i rowerzystom,
– w 160 miejscowościach przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące m.in. planowania przestrzeni, strategii rozwoju gmin, programu domu kultury.

Miasto – park

PRZESTRZEŃ DLA LUDZI

Park obok domu pana Wiesława przez lata był zaniedbany – chodniki nierówne, resztki trawników zaśmiecone, a stare huśtawki stały na betonie. Dziś pan Wiesław nie boi się chodzić do parku z wnukami – po konsultacjach z mieszkańcami ustawiono ławki, zadbano o trawniki i chodnik, zbudowano również nowy plac zabaw na bezpiecznych i miękkich podkładach.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
– w 30 miejscowościach mieszkańcy wspólnie planowali przestrzeń,
116 rekomendacji obywateli weszło w życie jako zmiany w prawie lokalnym (dotyczących np. remontu parku, rozwoju ruchu pieszego) lub krajowym (dotyczących np. zmian w przepisach dla rowerzystów, uwolnienia danych meteorologicznych).

Miasto – murek

PRZECIW NIENAWIŚCI

Ania i Basia czuły się nieswojo, kiedy na murach miasta widziały graffiti wzywające do nienawiści i przemocy. Teraz część napisów zamalowano, a w wielu miejscach pojawiły się pozytywne, równościowe hasła i nawiązujące do tolerancji murale.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
– zamalowano 91 nienawistnych napisów i obrazów w przestrzeni publicznej,
– w ponad 20 miejscach powstały pro-równościowe murale,
421 przypadków naruszenia prawa zgłoszono do prokuratury, policji i innych służb.

Miasto – dom kultury

PRZECIWKO DYSKRYMINACJI

Eliza i Marcin byli na wieczorze filmów z cyklu „Patrzę na: uchodźcy”. Oboje wyszli z seansu niezmiernie poruszeni położeniem uchodźców. Uświadomili sobie, w jak komfortowej i uprzywilejowanej sytuacji sami się znajdują. Postanowili zrobić coś dla uchodźczyń i uchodźców. Po powrocie do domu na stronie www.uchodzcy.info znaleźli informację, jak mogą pomóc.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
– ponad 20 tysięcy osób wzięło udział w pokazach filmów o sytuacji osób z grup narażonych na dyskryminację,
– powstało 129 publikacji promujących wartości demokratyczne, prawa człowieka oraz zwalczanie dyskryminacji.

Miasto – niepełnosprawny

PRAWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Andrzej porusza się na wózku. Do niedawna nie mógł pójść do teatru w swoim mieście: w żadnym nie było wind ani podjazdów, a drzwi były za wąskie. Niedawno zmodernizowano jeden z teatrów: teraz można dostać się do niego na wózku i swobodnie po nim poruszać. Andrzej spełnił swoje marzenie i wybrał się z dziewczyną na spektakl.
 
W programie Obywatele dla Demokracji:
– przeprowadzono audyt 205 projektów architektonicznych, transportowych i portali internetowych pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami,
60 organizacji pozarządowych zaangażowało się w tworzenie Społecznego Raportu Alternatywnego oceniającego realizację przez polski rząd Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych,
2 003 osoby z niepełnosprawnościami otrzymało wsparcie m.in. psychologiczne, prawne, socjalne.